BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ VÀ CHỖ ĐẶT - DEDICATED SERVER

DELL R630 -12 CORE

3,990,000 Vnđ/ tháng
 • CPU: 1 x Intel® Xeon® E3-2678 v3
  (12 Core/ 24 Thread, 2.5GHz - upto 3.1GHz, 30M cache, 120W)
 • RAM: 1 x 16GB
 • SSD: 2 x 600GB SAS
 • POWER: 2 x 750w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps
Phổ biến

DELL R630 -24 CORE

5,130,000 Vnđ/ tháng
 • CPU:2 x Intel® Xeon® E3-2678 v3
  (12 Core/ 24 Thread, 2.5GHz - upto 3.5GHz, 30M cache, 80W. Tổng: 24 core/ 48 Thread
 • RAM: 2 x 32GB
 • SSD: 2 x 240GB SSD (Cài OS) 2 x 600GB SAS (Data)
 • POWER: 2 x 750w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps

DELL R630 -32 CORE

2,750,000 Vnđ/ tháng
 • CPU: 2 x Intel® Xeon® E3-2683 v4
  (16 Core/32 Thread,2.1GHz-upto 3.0GHz,40M cache,120W).
 • RAM: 2 x 32GB
 • SSD: 1 x 240GB SSD (cài OS).
  2x 600GB SAS (Data, raid 1),
 • POWER: 2 x 750w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps
Phổ biến

DELL R630 -12 CORE

6,897,000 Vnđ/ tháng
 • CPU: 2 x Intel® Xeon® E3-2698 v4
  20 Core/ 40 Thread, 2.2GHz - upto 3.6GHz, 50M cache, 120W. Tổng: 40 core/ 80 Thread
 • RAM: 2 x 32GB
 • SSD: 2 x 960GB SSD (Raid 1)
 • POWER: 2 x 750w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps
Phổ biến

DELL R730 -12 CORE

2,750,000 Vnđ/ tháng
 • 2x Intel® Xeon® E3-2678 v3
  12 Core/ 24 Thread, 2.5GHz - upto 3.5GHz, 30M cache, 80W
 • RAM: 2 x 32GB
 • SSD: 1x 240GB SSD (cài OS).
  2x 600GB SAS (Data, raid 1),
 • POWER: 2 x 750w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps
Phổ biến

DELL R240 - 04 CORE

3,420,000 Vnđ/ tháng
 • CPU: 1 x Intel® Xeon® E-2124
  (4 core/ 4 Thread, 8MB Cache, 3.30 GHz upto 4.30GHz)
 • RAM: 1 x 8GB
 • SSD: 2x 1TB SATA
 • POWER: 1 x 250w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps

DELL R440 -10 CORE

6,412,000 Vnđ/ tháng
 • CPU: 1 x Intel® Xeon® Silver 4210
  (10 Core/ 20 Thread, 13.75M Cache, 2.20 GHz - 3.2GHz, 80W
 • RAM: 2 x 32GB
 • SSD: 2 x 960GB SSD (Raid 1)
 • POWER: 2 x 550w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps

DELL R640 -08 CORE

4,000,000 Vnđ/ tháng
 • CPU: 1x Intel® Xeon® 8C Silver 4110 (8C/16T 11M Cache, 2.10 GHz)
 • RAM: 1 x 16GB
 • SSD: 2x 600GB SAS
 • POWER: 2 x 750w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps

DELL R740 - 10 CORE

4,500,000 Vnđ/ tháng
 • CPU: 1 x Intel® Xeon® Silver 4210
  (10 core/ 20 Thread, 13.75 MB Cache, 2.20 GHz - Upto 3.2GHz)
 • RAM: 1 x 32GB
 • SSD: 2 x 600GB SAS
 • POWER: 2 x 750w
 • IP Public: 01 IP
 • Data Transfer: Unlimited
 • Bandwidth: 200Mbps/ 4Mbps
 • Network : 10Gbps
 • Port mạng: 1Gbps